Diplinc

DIPLINC

a b
                                                     

ACHI

ACHI

AKATEKO

AKATEKO

CH'ORTI'

CH'ORTI'

CHUJ

CHUJ

ITZA'

ITZA

IXIL

ixil

JAKALTEKO

jakalteko

KAQCHIKEL

KAQCHIQUEL

K'ICHE'

KICHE

MAM

MAM

MOPAN

MOPAN

POQOMAM

POQOMAM

Q'ANJOB'AL

Q'ANJOB'AL

Q'EQCHI'

Q'EQCHI'

TEKTITEKO

TEKTITEKO

TZ'UTUJIL

TZ'UTUJIL

USPANTEKO

USPANTEKO